Gamer

Svetska zdravstvena organizacija najavila je da će u Priručniku za dijagnostiku uvrstiti i zavisnost od video-igara.
Pored ove novosti, priručnik je sada, prvi put ažuriran od 1990. godine.

Poremećaj o kome je reč stavljen je u istu ravan sa kockanjem. Ovo je okarakterisano kao “obrazac konzistentnog kockarskog ponašanja”, gde osoba nema kontrolu nad svojim ponašanjem, odnosno koliko igra igre, bez obzira na negativne posledice. To uključuje preterano igranje igara, koje postaje glavna preokupacija, postavljena iznad svih ostalih interesovanja.

Sa druge strane, štetno igranje opisano je kao “obrazac gejminga, bilo oflajn ili onlajn, koje osetno povećava rizik posledica opasnih po fizičko i mentalno zdravlje individue, ili njene okoline.” Tu spadaju nedostatak sna, izbegavanje hrane i opsesija igrama. Procenjeno je da je neophodno godinu dana kako bi se dijagnostifikovao ovaj poremećaj.

“Povećani rizik usko je povezan sa učestalošču igranja”, nastavlja se, “kao i sa količinom vremena koje se provodi u ovim aktivnostima, od zapostavljanja drugih aktivnosti i prioriteta, do rizičnog ponašanja koji su u vezi sa igranjem. Ovaj obrazac uporno se održava, uprkos svesnosti povećanog rizika štete individui ili njenoj okolini.” Zdravstveni stručnjaci moraju da prepoznaju poremećaj gejminga i da prihvate da on može imati ozbiljne zdravstvene posledice.