Uslovi koriscenja

BitTV vam daje mogućnost korišćenja sadržaja i usluga portala bittv.rs u skladu sa Uslovima korišćenja koji su navedeni ispod. Ovi Uslovi korišćenja su primenljivi na sve proizvode i usluge BitTV-a. Delimičnim ili potpunim korišćenjem portala, korisnik potvrdjuje da prihvata ove Uslove korišćenja i obaveze koje proističu iz Uslova korišćenja. Eventualno korišćenje sadržaja je moguće isključivo na sopstvenu odgovornost i za ličnu upotrebu.

BitTV je obezbedio autorska prava na sve sadržaje koji se nalaze na Portala, te je korišćenje bilo kog dela sadržaja, bez prethodne dozvole BitTV-a, najstrože zabranjeno i podložno je tužbi.

BitTV zadržava pravo izmene ili uklanjanja bilo kog dela sadržaja Portala, bez prethodne najave.